“ ”

Financieel

Met het uitvoeren van aanpassingen aan ondergrondse kabels en leidingen spelen niet alleen de technische en juridische aspecten een rol, maar ook de kosten die gemoeid zijn met de verlegging, aanpassing en/of verplaatsing.
Projectbureau Oosterwaal kan voor elke Technische Oplossing een kostprijsberekening of vóórcalculatie uitvoeren.

Nadat er een technische oplossing is gekozen kan hiervoor berekend worden wat de kosten zullen zijn voor de aanpassing.
Onder toepassing van de "Overeenkomst"en de "NKL1999" alsmede de "Telecommunicatiewet" zullen de totale kosten worden opgesplitst in kosten voor Uitvoering, Ontwerp en Begeleiding, Uit en In bedrijf en Materialen.

Op basis van de juridische rechtspositie van een kabel of leiding wordt bepaald welke kosten er worden vergoed.
Vergoedingen kunnen zijn overeengekomen op basis van een vaste prijs of op basis van nacalculatie.

Projectbureau Oosterwaal heeft véél expertise en parate kennis om de, door de leidingeigenaren aangeboden kosten, te toetsen en te beoordelen op correctheid.
Dit geldt zowel voor de aanpassingen op basis van een vaste prijs, als voor het controleren van de begroting en de eindspecificatie indien er voor is gekozen om de kosten op basis van nacalculatie te verrekenen. 

Een grote rol speelt hierbij de kennis van de wet - en regelgeving waarin is bepaald welke kosten er mogen worden opgevoerd en uiteindelijk vergoed.

Projectbureau Oosterwaal kan er voor zorgen dat de uit te keren schadevergoeding wordt gedaan binnen de grenzen van het wettelijke toegestane.