“ ”

Referenties

Projectbureau Oosterwaal is betrokken geweest bij de volgende projecten:

RWS:

 • Coordinatie verleggingen kabels en leidingen A2 Culemborg en opstellen kostenverdeelvoorstellen
 • Juridisch Adviseur voor kenlpunten bij de ombouw RW A7 Groningen
 • Technisch, Juridisch en Financieel adviseur kabels en Leidingen Ringweg A2 Eindhoven
 • Technisch, Juridisch en Financieel adviseur en coordinatie verleggingen Kabels en Leidingen voor de aanleg RW A4 Bergen op Zoom
 • Technische voorbereidingen t.b.v. het aanpassen Kabels en Leidingen RW A4 Dinteloord.
 • Technische voorbereidingen en Juridische, Financiele begeleiding voor het aanpassen van Kabels en Leidingen bij de ombouw van RW A 35 Nijverdal - Hellendoorn. Een project waarbij de bestaande snelweg en een spoorlijn worden verplaatst binnen de Gemeente.
 • Disciplineleider Kabels en Leidingen voor de Projecten P-19; P20 en P27 Spoedwet Subliem A2 en A58
 • Opstellen van Projectovereenstemmingen voor de verleggingen van Kabels en Leidingen op het project Zuid Willemsvaart Den Bosch incl. de controle op de kostenramingen en de juridische rechtspositie
 • Het opstellen,controleren en zo nodig aanpassen van Projectovereenstemmingen t.b.v. de verbreding van het Wilhelminakanaal van RWS, onder toepassing van de NKL 1999; de Overeenkomst en de Telecommunicatiewet
 • Technisch, Juridisch en Financieel advies Project Brug over het Drongelenskanaal A 59 te Waalwijk.
 • Technisch, Juridisch en Financiaal adviseur Project Brug Itteren Limburg. Opstellen en Uitwerken Voorkeursalternatief.
 • Technisch, Juridisch en Financieel adviseur Project "Innovatiestrook A58" Coordinatie aanpassen kabels en leidngen incl. opstellen Projectovereenstemmingen.
 • Technisch, Juridisch en Financieel adviseur Project "Innova58" Coordinatie cat. I kabels en leidingen incl. VTA/VTM, POS en Eindafrekeningen.
 • Controle op de Possen van Project Ooijen Wanssum dijkverzwaring te Limburg. eeen project combinatie van Mooder Maas,
ProRail:
 • Projectleiding en kostendeskundige voor Kabels en Leidingen bij de aanleg van de Betuweroute
 • Projectleiding maatregelen voor Kabels en Leidingen i.v.m. EMC (25KV) van de Betuweroute
 • Procesleider Kabels en Leidingen voor diverse projecten bij de afdeling Grondverwerving en Juridische Zaken
 • Vestigen Zakelijke Rechten voor Waterschapleidingen. (Betuweroute)
Waterschap Hollandse Delta:
 • Projectleiding "Plan Van Aanpak Leidingbeheer"
 • Projectmanager Kabels en Leidingen HWBP2
Waterschap Veluwe / RWS Ruimte voor de Rivier vaargeul Veessen Wapenveld:
 • Opstellen en controleren van Projectovereenstemmingen voor de verleggingen van kabels en leidingen i.r.t. de NKL1999, de Overeenkomst en de Telecommunicatiewet.
Gemeente 's-Hertogenbosch:
 • Coordinatie verleggen van Kabels en Leidingen t.b.v. project Parallelweg fase 1 en Sporen in Den Bosch (combi met ProRail)
 • Coordinatie verleggen van Kabels en Leidingen t.b.v. project Parallelweg fase 2.
Project Avenue2 Maastricht:
 • Onafhankelijke externe adviseur bij conflicten tussen de Aannemer, de Nutsbedrijven en de Overheid
 Gemeente Tilburg:
 • Knelpuntenanalyse en opstellen kostenramingen volgens de geldende vergoedingregels van kabels en leidingen t.b.v. het verbreden van het Wilhelminakanaal in Tilburg
Gemeente Tiel:
 • Project Fluvia Kleine Willemspolder. Juridisch advies voor de toepassing van de schaderegelingen t.b.v. het aanpassen van kabels en leidingen incl. advies voor de gestelde budgetten.
Waterschap De Stichtse Rijnlanden:
 • Juridisch adviseur Kabels en Leidingen
  Hogeschool Arnhem Nijmegen:
 • Docent cursus GWW Bouwkostendeskundige Ondergrondse Infrastructuur van Kabels en Leidingen.
Gemeente Tilburg:
 • Coördinatie aanpassen Kabels en Leidingen Verdiepen Wilhelminakanaal. Incl. Knelpuntenanalyse, kostenramingen, Juridische aspecten en projectovereenstemmingen
  Odrachten van Nutsbedrijven, Ingenieursbureaus en Aannemers:
 • Advies en controle op Projectovereenstemmingen i.r.t. technische, juridische en financiële aspecten zoals de NKL 1999, de Overeenkomst, de Telecommunicatiewet, Waterschapregelingen, Provinciale regelingen en Gemeente regelingen.
 • Advies aan Overheden en Nutsbedrijven aangaande Juridische aspecten zoals nadeelcompensaties en schadevergoeding.
 • In house trainingen aan medewerkers over de Wet en regelgevingen van schadevergoedingen aan ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen
 • Coördinatie verleggingen van kabels en leidingen.