“ ”

Technisch

Bij infrastructurele projecten voor de aanleg en uitbreiding van snelwegen, spoorbanen en vaarwegen etc. zullen er veelal raakvlakken zijn met ondergrondse kabels en leidingen.
Onder het motto "Als men bovengronds wat wil gaan doen, dan zal men het ondergronds eerst moeten regelen" regelt Projectbureau Oosterwaal de nodige Uitvoerbare Technische Oplossingen hiervoor.

Op basis van het bovengrondse ontwerp kan bepaald worden wat er ondergronds verplaatst, verlegd, aangepast en geconditioneerd dient te worden om conflicten met de infrastructuur te vermijden.

Hiertoe worden er met leidingeigenaren Uitvoerbare Technische Oplossingen uitgewerkt om de ondergrondse infra van kabels en leidingen aan te passen zodat de bovengrondse activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Bij het uitwerken van de Technische Oplossingen wordt uitgegaan van de geldende regelgevingen, normen, eisen van de leidingeigenaar, toekomstvisie, bestemmingsplannen en de laagst mogelijke kosten.

Projectbureau Oosterwaal beschikt over ruime kennis en ervaring om in samenwerking met een leidingeigenaar, passende technische oplossingen uit te werken.

Zie ook de referentielijst van uitgevoerde projecten.