“ ”

Trainingen

Projectbureau Oosterwaal geeft in-house trainingen aan medewerkers die dagelijks te maken hebben met de materie van de Juridische regelgevingen van  schadevergoedingen bij verleggingen van Kabels en Leidingen vanwege een schadeveroorzakend besluit van de Overheid.
Tijdens de training/cursus wordt er ingegaan op het ontstaan en toepassen van de NKL1999, de Overeenkomst tussen de Brancheorganisaties en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastuctuur en Milieu), het Uitvoeringsprotocol en de Telecommunicatiewet.

De samenstelling van de onderwerpen van de training en het daarbij behorende niveau wordt vooraf in onderling overleg vastgesteld.
Projectbureau Oosterwaal verzorgt het cursusmateriaal en de presentaties t.b.v. de training.

Aan het einde van de training-sessie wordt tijd ingeruimd om met elkaar diverse casussen te behandelen en uit te werken. 

Neem voor meer informatie hierover met ons contact op.