Technisch


Bij de Infrastructurele Projecten voor de aanleg van en uitbreiding van snelwegen, spoorbanen, vaarwegen en dijkverzwaringen etc. zullen er veelal raakvlakken zijn met bestaande ondergrondse kabels en leidingen. Onder het motto “Als men bovengronds wat wil gaan bouwen, dan zal men het ondergronds eerst moeten regelen” regelt Projectbureau Oosterwaal de nodige Uitvoerbare Technische Oplossingen hiervoor.

Op basis van het bovengrondse ontwerp kan bepaald worden wat er ondergronds verplaatst, verlegd, aangepast en geconditioneerd dient te worden om conflicten met de infrastructuur te vermijden.

Hiertoe worden er met leidingeigenaren Uitvoerbare Technische Oplossingen uitgewerkt om de ondergrondse infra van kabels en leidingen aan te passen zodat de bovengrondse activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Bij het uitwerken van de technische oplossingen wordt er uitgegaan van de geldende regelgevingen, normen en eisen van de leidingeigenaar, toekomstvisie, bestemmingsplannen en de laagst mogelijke kosten.

Projectbureau beschikt over ruime kennis en ervaring om in samenwerking met een leidingeigenaar passende technische oplossingen uit te werken.

Zie ook de referentielijst van uitgevoerde projecten. Referenties