KAM en IPM rollen model


Projectbureau Oosterwaal is bekend met het werken in een IPM rollen model van de opdrachtgever. Hiervoor hebben wij zelf werkspecificaties en instructies opgesteld die gebruikt kunnen worden, zoals:

 • Opstellen Project Kwaliteit Plan
 • Opstellen Werkpakket kabels en leidingen
 • Inventarisatie en knelpuntenlijst bestaande kabels en leidingen
 • Projectplanning kabels en leidingen
 • Opstellen Kostenraming
 • Aanmaken VTA / VTM
 • Instructie aanmaken Kosten Verdeel Voorstel
 • Opstellen ProjectOvereenStemming POS
 • Instructie aanmaken Werkplan c.q. Objectplan
 • Instructieplan Begeleiding / Monitoren Uitvoering
 • Controle Eindafrekening en opstellen Eindbeschikking