Financieel


Met het uitvoeren van aanpassingen aan ondergrondse kabels en leidingen spelen niet allen de technische en juridische aspecten een rol, maar ook de kosten die gemoeid zijn met de verlegging, aanpassing en/of verplaatsing. Projectbureau Oosterwaal kan voor elke Technische Oplossing een kostprijsberekening of vóór calculatie uitvoeren.

Nadat er een Technische Oplossing is kan hiervoor berekend worden wat de kosten zullen zijn voor de aanpassing. Onder toepassing van de NKL en de Overeenkomst alsmede de Telecommunicatiewet zullen de totale kosten worden opgesplitst in kosten voor Materialen, In en Uit bedrijf stellen, Ontwerpkosten en Uitvoeringskosten.

Op basis van de rechtspositie van een kabel of leiding wordt bepaald welke kosten er worden vergoed. Hiertoe zal voorafgaand aan een POS een Kosten Verdeel Voorstel (KVV) worden opgesteld die door partijen geaccordeerd dient te worden. Vergoedingen kunnen zijn overeengekomen op basis van een vaste Prijs of Nacalculatie.

Projectbureau Oosterwaal heeft véél expertise en kennis om de, door de leidingeigenaar aangeboden kosten, te toetsen en te beoordelen op correctheid. Dit geldt zowel voor de aanbieding o.b.v. een Vaste prijs als voor Nacalculatie. ook het controleren van de begroting en de Eindspecificatie als er gekozen is voor een POS Nacalculatie.

Een grote rol hierbij speelt de kennis van de wet – en regelgeving waarin is bepaald welke kosten er mogen worden opgevoerd en uiteindelijk vergoed.

Projectbureau Oosterwaal kan er voor zorgen dat de uit te keren schadevergoeding wordt gedaan binnen de grenzen van het wettelijke toegestane.