Trainingen


Projectbureau Oosterwaal geeft in-house trainingen aan medewerkers die dagelijks te maken hebben met de materie van de Juridische regelgevingen van schadevergoedingen bij verleggingen van kabels en leidingen vanwege een schadeveroorzakend besluit van een Overheidsorgaan. Tijdens de training wordt ingegaan op het Ontstaan van de NKL, de Overeenkomst, het Uitvoeringsprotocol en de Telecommunicatiewet.

Ook hoe er bepaald moet worden wat de procentuele verdeling van de kosten is op basis van de ligging van de kabels en leidingen onder toepassing van de regelgevingen.

De samenstelling van de onderwerpen van de training en het daarbij behorende niveau wordt vooraf in onderling overleg bepaald en afgesproken. Projectbureau Oosterwaal verzorgt het cursusmateriaal en de presentaties t.b.v. de training c.q. cursus.

Aan het einde van de training-sessie wordt tijd ingeruimd om met elkaar diverse casussen te behandelen en uit te werken.

Neem voor meer informatie contact met ons op via Contact