Referenties


Projectbureau is werkzaam geweest bij de volgende Opdrachtgevers en Projecten:

RWS:

 • Coördinatie verlegging kabels en leidingen A2 Culemborg en opstellen Kostenverdeelvoorstellen
 • Juridisch adviseur bij knelpunten ombouw RW A7 Groningen
 • Technisch, Juridisch, Financieel adviseur Ringweg A2 Eindhoven
 • Technisch, Juridisch, Financieel adviseur en coördinatie kabels en leiding aanleg A4 Steenbergen – Bergen op Zoom
 • Technische voorbereiding aanpassen kabels en leidingen RW A4 Dinteloord
 • Technisch, Juridisch, Financieel adviseur ombouw A35 Nijverdal / Hellendoorn. Een project waarbij de snelweg en de spoorlijn worden verplaatst binnen de gemeente
 • Disciplineleider kabels en leidingen P19,P20 en P27 Spoedwet Subliem A2 en A58
 • Opstellen Projectovereenstemmingen aanleg Zuid Willemsvaart Maxima kanaal
 • Controle / opstellen Projectovereenstemmingen verbreding Wilhelminakanaal Tilburg
 • Technisch, Juridisch, Financieel adviseur Brug over Dongelsekanaal A59 te Waalwijk
 • Technisch, Juridisch, Financieel adviseur Diesenmonding ‘s-Hertogenbosch en opstellen VTA / VTM en Projectovereenstemmingen.
 • Technisch, Juridisch, Financieel adviseur uitwerken Voorkeursalternatief Brug Itteren Limburg
 • Technisch, Juridisch, Financieel adviseur Project Innovatiestrook A58, opstellen Projectovereenstemmingen en afhandelen Eindafrekeningen
 • Technisch, Juridisch, Financieel adviseur InnovA58 incl. VTA/VTM; POS; Eindafrekeningen
 • Controle Possen Project Ooijen Wanssum dijkverzwaring Limburg “Mooder Maas”
 • Technisch, Juridisch, Financieel adviseur en Coördinator Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal Tilburg
 • Juridisch en kosten advies WEG van de Snelweg A27 opstellen POS Oasen
 • Project Verbreding A2 Vanderen-Kerensheide Limburg Controle van Eindafrekeningen Gasunie en PPS en opstellen Eindbeschikkingen

ProRail:

 • Projectleiding en Kostendeskundige kabels en leidingen aanleg Betuweroute
 • Projectleiding maatregelen voor kabels en leidingen i.v.m. 25kV EMC van de Betuweroute
 • Procesleider kabels en leidingen van diverse projecten bij de afdeling Grondverwerving en Juridische zaken
 • Afhandelen Zakelijke rechten Waterschap en Betuweroute

Waterschap Hollandse Delta:

 • Projectleiding “Plan van aanpak leidingbeheer” opzetten en implementeren
 • Projectmanager kabels en leidingen HWBP2

Gemeente ‘s-Hertogenbosch:

 • Coördinatie verleggen kabels en leidingen Project Parallelweg fase 1 en Sporen in Den Bosch (combi met ProRail)
 • Coördinatie kabels en leidingen Project Parallelweg fase2

Project Avenue2 Maastricht:

 • Onafhankelijke externe adviseur bij conflicten tussen Aannemer, Nutspartijen en de Overheid

Gemeente Tilburg:

 • Knelpuntenanalyse en opstellen kostenramingen volgens geldende vergoedingsregels kabels en leidingen project “Verdiepen Wilhelminakanaal”
 • Coördinatie aanpassen kabels en leidingen Verdiepen Wilhelminakanaal incl. opstellen Projectovereenstemmingen

Gemeente Tiel:

 • Project Fluvia Kleine Willemspolder; Juridisch advies voor toepassen schadevergoeding kabels en leidingen incl. advies gestelde budgetten

Waterschap De Stichtse Rijnlanden:

 • Juridisch adviseur kabels en leidingen opschonen watergangen i.r.t. huisaansluitingen

Hogeschool Arnhem Nijmegen:

 • Docent GWW Bouwkostendeskundige Ondergrondse Infrastructuur van kabels en leidingen

Heijmans Wegenbouw

 • Project Parallelstructuur A12 Moordrechtboog, Opstellen Possen en Juridisch adviseur i.r.t. regelgeving PZH

Gemeente Krimpenerwaard; Stedin en Oasen:

 • Technisch, Juridisch, Financieel adviseur Project “KIJK” HWBP van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Opstellen KVV’s en Possen

Oasen Drinkwaterbedrijf:

 • Juridisch en financieel adviseur Project GOWA 1 en GOWA 2 dijkversterking Waterschap Rivierenland incl. opstellen Possen en KVV’s

Stedin Netbeheer:

 • Juridisch, Financieel adviseur Project GOWA 1 en GOWA 2 dijkverstekring Waterschap Rivierenland incl. opstellen Possen en KVV’s
 • Juridisch, Financieel adviseur Project Boezembemaling Hardinxveld Giesendam waterschap Rivierenland

Diverse opdrachten van Nutsbedrijven, Ingenieur-bureau’s en Aannemers:

 • Advies en controle op Projectovereenstemmingen i.r.t. technische, juridische en financiële aspecten zoals de NKL 2024, de Overeenkomst, de Telecommunicatiewet, Waterschapregelingen en Gemeente regelingen
 • In-house trainingen aan medewerkers aangaande Regelgeving en Wetten en schadevergoedingen voor ondergrondse kabels en leidingen