Home


Projectbureau Oosterwaal heeft decennia lange ervaring in het aanpassen van complexe ondergrondse infrastructurele projecten van kabels en leidingen. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in alle aspecten rondom ondergrondse kabels en leidingen. Het unieke van ons bureau is de combinatie van expertise op het gebied van technische, juridische en financiële zaken.
Wij werken veelal voor grote overheidsinstellingen belast met zaken zoals wegen-aanleg, wegverbredingen, verbetering c.q. aanleg van vaarwegen, spoorwegaanleg en aanpassingen van waterkerende dijken.
Onze klanten kunnen wij bijstaan met advisering, projectbegeleiding en trainingen.

Luchtfoto randweg Eindhoven